Advertisement

Viêm gan B


Vi rút viêm gan B (HBV) rất dễ lây và có thể có trong máu và dịch cơ thể, kể cả tinh dịch và chất tiết từ âm đạo.


Advertisement

Hot topics


Hep uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience, analyze our traffic and personalize ads. Our Privacy Policy

Manage

Hep uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience, analyze our traffic and personalize ads. By remaining on our website, you indicate your consent to our Privacy Policy and our Cookie Usage.